• Xuất bản / Renew Chiến dịch
 • Đã kích hoạt có ảnh hưởng
 • Nhận đề xuất
 • Thuê kinh tế
 • Tìm có ảnh hưởng
 • Mời có ảnh hưởng
 • Khán giả truy cập
 • Tuyển dụng trong Kind
 • Báo cáo chính thức
 • Tìm kiếm nâng cao I
 • Giá tham khảo truy cập
 • Influencer Đánh giá
 • Artificial Intelligence - AI trận đấu
 • Lựa chọn trước đề nghị
 • Thuyết minh đề nghị
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Tìm kiếm nâng cao II
 • Tạo Extensions
Basic
Kiểm tra nó
Miễn phí*
Đối với những người muốn tham gia vào các influencer marketing
Miễn phíCó hạn 
 • Xuất bản / Renew Chiến dịch 1 / tháng
 • Đã kích hoạt có ảnh hưởng  
 • Nhận đề xuất Có hạn
 • Thuê kinh tế
 • Tìm có ảnh hưởng Có hạn
 • Mời có ảnh hưởng Có hạn
 • Tuyển dụng trong Kind 8 / Chiến dịch
 •  
Pro
Đối với người dùng rằng cần phải quản lý có ảnh hưởng chiến dịch một cách chuyên nghiệp.
14 / thángThanh toán hàng năm
Hoặc 21 thanh toán hàng tháng
 • Xuất bản / Renew Chiến dịch 1 / tháng
 • Đã kích hoạt có ảnh hưởng  
 • Nhận đề xuất Có hạn
 • Thuê kinh tế
 • Tìm có ảnh hưởng
 • Mời có ảnh hưởng
 • Khán giả truy cập
 • Tuyển dụng trong Kind
 • Báo cáo chính thức
 •  
Advanced
Kiểm tra nó
Miễn phí*
Đối với các nhóm và các công ty mà cần phải quản lý nhiều ảnh hưởng nhất đến các chiến dịch một cách tối ưu và chuyên nghiệp.
35 / thángThanh toán hàng năm
Hoặc 51 thanh toán hàng tháng
 • Xuất bản / Renew Chiến dịch 3 / tháng
 • Đã kích hoạt có ảnh hưởng  
 • Nhận đề xuất
 • Thuê kinh tế
 • Tìm có ảnh hưởng
 • Mời có ảnh hưởng
 • Khán giả truy cập
 • Tuyển dụng trong Kind
 • Báo cáo chính thức
 • Tìm kiếm nâng cao I
 • Giá tham khảo truy cập
 • Influencer Đánh giá
 • Artificial Intelligence - AI trận đấu
 • Lựa chọn trước đề nghị
 • Thuyết minh đề nghị
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Tìm kiếm nâng cao II
 • Tạo Extensions
 •  
PPC
Đối với những người dùng cần để tạo ra một chiến dịch duy nhất với người khởi xướng một cách chuyên nghiệp.
55Thanh toán duy nhất cho mỗi vận động
 
 • Xuất bản / Renew Chiến dịch 1
 • Đã kích hoạt có ảnh hưởng  
 • Nhận đề xuất
 • Thuê kinh tế
 • Tìm có ảnh hưởng
 • Mời có ảnh hưởng
 • Khán giả truy cập
 • Tuyển dụng trong Kind
 • Báo cáo chính thức
 • Tìm kiếm nâng cao I
 • Giá tham khảo truy cập
 • Influencer Đánh giá
 • Artificial Intelligence - AI trận đấu
 • Lựa chọn trước đề nghị
 • Thuyết minh đề nghị
 • Hỗ trợ trực tuyến
 • Tìm kiếm nâng cao II
 •  

* Tháng đầu tiên thử nghiệm miễn phí với tất cả các tính năng được hiển thị. Bạn có thể hủy kế hoạch của bạn trong vòng 30 ngày. Giá trị chỉ tài khoản mới.