หากคุณกำลังสนใจในการลงทุนในโครงการระดับโลกอย่างมีมนุษยธรรมและสร้างสรรค์สูงกรอกแบบฟอร์มต่อไปนี้ เราจะแจ้งให้ทราบเมื่อเราเปิดโทรลงทุนของเราต่อไป การปฏิบัติตามรูปแบบดังต่อไปนี้เพื่อเป็นข้อมูลก็ไม่ได้สร้างการลงทุนใด ๆ หรือภาระผูกพันตามสัญญากับ ShowMB

การขอข้อมูลการลงทุน